Proizvod je ubačen u korpu

Trenutno u korpi nemate proizvoda

OPĆI USLOVI KORIŠTENJA

Dobro došli na portal Exclusive d.o.o. Ovi uslovi korištenja su ovdje kako bi ova internet trgovina bila vaše sigurno mjesto za kupovanje.

1. Prihvaćanje uslova korištenja: uslovi korištenja Internet trgovine Exclusive d.o.o. su uslovi pod kojima firma Exclusive d.o.o. pruža pristup i usluge na ovim web - stranicama. Vašom registracijom kao korisnika prihvaćate ove uslove korištenja. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete prihvatiti ove uslove korištenja, ne možete koristiti naše usluge i ove stranice.

2. Firma Exclusive d.o.o. ne dozvoljava objavljivanje privatnih podataka na stranicama Internet trgovine bilo vlastitih, bilo tuđih - bez prethodnog odobrenja. U privatne podatke spadaju ime i prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona.

3. Definisane cijene na portalu Interenet trgovine su veleprodajne i maloprodajne (tj sa uključenim PDV-om u iznosu do 17%).

4. Exclusive d.o.o. obavlja isporuke naručene robe za iznose više od 50 KM na području Kantona Sarajevo, dok za područje izvan Kantona Sarajevo iznos narudžbe mora da bude minimalno 100 KM.

5. Exclusive d.o.o. povremeno (najmanje jednom dnevno) ažurira podatke o raspoloživosti artikala sa realnim stanjem u skladištu, te ne odgovara za slučaj da u trenutku zaključenja narudžbe nekih naručenih artikala nema na lageru. U tom slučaju operateri kontaktiraju kupca i šalju obavještenje o roku isporuke naručenih artikala koji nedostaju.

6. Firma Exclusive d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu nedostupnost web - stranica (djelimičnu ili u potpunosti). Exclusive d.o.o. također nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu nastati kod koraka kad sa sigurnošću ne možemo utvrditi identitet kupca.

7. Firma Exclusive d.o.o. ima pravo bez ograničenja, objašnjenja i prethodnog upozorenja suspendirati (privremeno ili trajno) korisnički račun korisnika ukoliko postoji osnovana sumnja da je korisnik uključen u aktivnosti koje su u suprotnosti s Uslovima korištenja ili mogu nanijeti štetu ugledu ove Internet trgovine.

8. Vaši podaci su definirani kao informacije koje ostavljate prilikom registracije.  Za tačnost vaših osobnih podataka odgovarate isključivo Vi sami.  Ukoliko se korisnik registrira pod lažnim imenom, adresom i brojem telefona, u namjeri da ometa funkcioniranje računarskog sistema Exclusive d.o.o., te prilikom toga bilo kakvim unošenjem netačnih i lažnih podataka ometa funkcioniranje računarskog sistema Internet trgovine Exclusive d.o.o., a cilj je takvog postupanja prouzročenje materijalne ili nematerijalne štete drugome (bilo fizičkoj ili pravnoj osobi), istom će korisniku biti odmah onemogućen daljnji pristup korištenju sistema.
Firma Exclusive d.o.o. zadržava pravo podnošenja krivične prijave protiv takvog korisnika, nadležnim za to institucijama, budući da su se u takvom ponašanju korisnika stekla bitna obilježja kaznenog djela iz Krivičnog zakona - "računarsko krivotvorenje".

9. Ovaj Internet sistem je zaštićeni znak firme Exclusive d.o.o. Zenica. Vi prihvatate da ne smijete na bilo koji način koristiti ove zaštićene znakove bez izričite prethodne pismene dozvole vlasnika Internet sistema; a ukoliko do istog dođe firma Exclusive d.o.o. ima pravo (bez prethodnog upozorenja i objašnjenja) ograničiti aktivnosti korisnika, odmah suspendirati akcije i ponude, upozoriti ostale korisnike, te opomenuti, privremeno ili trajno suspendirati članstvo korisnika ukoliko:
- su kršeni Uslovi korištenja i Pravila privatnosti
- aktivnosti korisnika mogu nanijeti štetu, kako drugim korisnicima Internet trgovine, tako i samom vlasniku Internet sistema
- korisnik sudjeluje u aktivnostima nespojivim sa Uslovima korištenja 
- nismo u mogućnosti sa sigurnošću provjeriti osobne podatke korisnika, upisane pri registraciji.
Molimo Vas da bilo koje kršenje ovih uslova korištenja od strane trećih lica prijavite putem e-mail-a na adresu: info@exclusive.ba.

10. Promjene uslova korištenja: Exclusive d.o.o. može djelomično ili u potpunosti promijeniti ove uslove. Promjene će stupiti na snagu odmah nakon objave na ovim stranicama. Nastavak korištenja naših usluga nakon promjene uslova korištenja, obavezuje vas na pridržavanje svih promjena.