Opći uslovi poslovanja Exclusive d.o.o. Online dućana

Prodavač: Exclusive“ d.o.o.

Adresa: Armije BiH  6 Zenica

Telefon: 033-725-550

Fax: 033-725-551

E – mail: info@exclusive.ba

JIB:4218000400009

Broj računa: 3385-8022-0001-3714

Naziv banke: UNICREDIT BANK dd

Opšte odredbe:

Prodavač se obavezuje da svim korisnicima internet stranice pod jednakim uslovima, bez diskriminacije i pod Općim pravilima i uslovima prodaje ponudi:

  • Kupovinu ispravnih i sigurnih proizvoda u orginalnoj ambalaži putem interneta sa potrebnim upustvima i objašnjenjima, te upoznavanjem kupca sa svojstvima robe na njegov zahtjev
  • Dostavljanje proizvoda na području BiH se vrši na ugovorenu adresu uz napomenu da troškove poštarine snosi kupac, a koji će biti jasno naznačeni i odvojeni od cijene artikla, ako drugačije ne bude definirano, osim za narudzbe u iznosu preko 90,00KM, u kojem slučaju Prodavač snosi troškove poštarine unutar BiH.
  • Ako Prodavač pojedinim grupama ponudi posebne uslove plaćanja, ti uslovi će biti jasno istaknuti.

Kupac proizvoda može biti svako fizičko, punoljetno i poslovno sposobno lice ili pravno lice koje kupuje ponuđene proizvode za svoje lične potrebe ili za potrebe određene djelatnosti.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji. Djelimično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac koji ne prihvata ove Opće uslove poslovanja i nadležnost suda u Sarajevu, treba se suzdržati od kupovine putem ovog Online dućana i proizvode kupiti u maloprodajnim dućanima Prodavača prema zakonskim propisima i internim pravilima koja važe u prodajnoj mreži.

Obavještavamo vas da uprkos našim najboljim namjerama ne možemo garantovati da objavljene informacije, slike i cijene ne sadrže nedostatke i greške koje ne mogu biti pravna osnovica za tužbu.

Ravnopravnost polova i upotrebe jezika:

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Općim uslovima poslovanja za označavanje roda podrazumijevaju sve spolove jednakopravno i bez diskriminacije.

Kupac ima pravo da se koristi jednim od jezika i jednim od pisama u službenoj upotrebi u BiH jednako kao i Prodavač.

Predmet, sadržaj i izmjena Općih uslova poslovanja:

Ovi Opći uslovi poslovanja dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovo koristiti i reproducirati.

Općim uslovima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavca vezano za uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uslove, rok i načine plaćanja, uslove garancije za ispravnost prodatog proizvoda  – reklamacije, prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Prodavača, dostava Proizvoda, pravo na odustanak od ugovora, raskid ugovora, zaštitu ličnih i drugih podataka, mjerodavno pravo i nadležnost suda u Sarajevu i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Online dućana.

Opći uslovi poslovanja Online dućana čine sastavni dio svake izvršene kupoprodaje između Prodavca i Kupca.

Prodavač je ovlašten u skladu sa svojom poslovnom politikom i bez prethodne obavijesti izmjeniti sadržaj Općih uslova, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezano za Online dućan.

Prodavač zbog prirode pristupa internet stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Online dućanu, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Online dućana od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavač ne može uticati.

Oslobađanje Prodavača od odgovornosti u slučaju promjene podataka:

Prodavač se svojim najboljim naporima trudi osigurati tačnost i ažurnost podataka objavljenih na internet stranicama. Pored toga karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena mogu se promjeniti tako brzo da Prodavač ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internet stranicama.

U tom slučaju Prodavac će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Autorska, vlasnička i druga srodna prava:

Prodavač je isključivo ovlašten za upotrebu žiga i objavljenih sadržaja na internet stranici i pripadaju mu autorska i druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio –video snimkama, itd.) koji su objavljeni na glavnoj internet stranici i njenim izvedenicama/pod – stranicama.

Prodavač ima pravo da pokrene sudske i druge postupke ukoliko se utvrdi zloupotreba autorskih i drugih srodnih prava objavljenog sadržaja ili zloupotreba slika na koja Prodavač polaže pravo od strane dobavljača u pogledu prodaje i marketing kampanje.

Prodavač može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa internetskim i društvenim stranicama. U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju lične podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranice Prodavača.

Internet stranice i društvene mreže Prodavača mogu uključivati poveznice (tzv. link) na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba. Zbog prirode globalne mreže Prodavač može garantirati zaštitu ličnih podataka u skladu sa navedenim pravilima isključivo za internet stranice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treća lica.

Komunikacija:

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem čiji broj Kupac unosi prilikom procesa registracije.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Prodavač mora biti jasno vidljiv. Prodavač će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati prijem newslettera na način da kada se primi prvi newsletter kliknete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte na mail naveden u podacima o Prodavaču.

Oznake dostupnosti na proizvodu:

„Dostupno“ znači da je proizvod moguće naručiti putem Online dućana pod ovim Općim uslovima prodaje.

“Provjeri dostupnost” znači da proizvod trenutno nije dostupan i da se može provjeriti dobavljivost istog s Prodavačem.

Proces kupovine započinje urednom registracijom kupca, izjavom kupca u aplikaciji da je Opće uslove poslovanja pročitao, razumio i da ih prihvata i izjavom da prihvata ugovoreno mjerodavno pravo i nadležnost suda u Sarajevu.

Registracija kupca:

Registracija Kupca podrazumijeva registraciju e-mail adrese i ličnih podataka: ime i prezime, adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela i faksa, a za pravna lica naziv i adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela i faksa, ID broj, PDV broj, transakcijski računi u bankama.

Sva dalja komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem.

Kupci su dužni dati tačne, važeće i potpune lične podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavača da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Zaštita ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranica i društvenih mreža Prodavača:

Lični podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika internetskih stranica kao i korisnika društvenih mreža Facebook, Instagram i slično, koje su upravljane od strane Exclusive d.o.o. zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim pozitivnim propisima, i ne mogu se saopštavati trećim licima.

Tako prikupljeni lični podaci će biti upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju. Lični podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim uposlenicima i onima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

Korisnik ima pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje ličnih podataka, kao i usprotiviti se obradi ličnih podataka u svrhu promotivnih i marketinških aktivnosti u pisanoj formi na zvanični mail Prodavača.

Korisnik garantuje da su podaci koje je naveo tačni, potpuni i ažurni i istiniti te korištenjem internetskih stranica i društvenih mreža potvrđuje da je saglasan sa upotrebom njegovih ličnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

Narudžba:

Kupac odabire najmanje jedan proizvod, ubaci ga u korpu i pošalje narudžbu. Proizvod se naručuje i prodaje pod njegovim imenom, karakteristikama i upotrebnim vrijednostima, s jasnim i detaljnim uputstvima za upotrebu, po istaknutim cijenama i naznačenim troškovima s uključenim porezima i pod ovim Općim uslovima poslovanja.

Ukoliko postoje dodatni troškovi vezano za plaćanje poštarine ili posebne vrste dostavljanja iste snosi Kupac u cjelosti, osim ako nije drugačije definirano.

Potvrda narudžbe od strane Prodavača:

Prodavač će Kupcu potvrditi narudžbu ukoliko je proizvod na lageru najkasnije u roku od dva radna dana ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori. Ukoliko proizvod nije na lageru Prodavač će u istom roku od dva dana odbiti narudžbu, ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori.

Cijene:

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u konvertibilnim markama (KM) te sadrže PDV. Exclusive d.o.o. u svakom trenutku zadržava pravo izmjene maloprodajnih cijena. Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe.

Akcije, uslovi i trajanje:

Razdoblja trajanja i uslovi akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Način plaćanja:

Način plaćanja pouzećem: ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe ili ovlaštenom dostavljaču koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvod(e) s pratećom dokumentacijom te fiskalni račun. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.

Način plaćanja: jednokratno plaćanje karticama MasterCard, Maestro, Visa, itd.

Plaćanje od strane lica koje nije kupac robe:

Plaćanje na opisani način u ime, za račun i uz saglasnost Kupca, mogu izvršiti i treća lica isključivo u svojstvu platioca proizvoda i bez ikakvog uticaja na sadržaj kupovine i ugovorenu isporuku proizvoda Kupcu.

Sigurnost plaćanja:

Platne kartice:

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL i 3D SECURE enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL ćete prepoznati ako web adresa stranice na kojoj unosite podatke počinje sa https:// i negdje je isti naznačen. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Kriptiranjem sadržaja, bilo koja treća strana koja može presresti tok podataka ne može ih dešifrirati.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i servisa za plaćanje obezbjeđenog od Unicredit banke i Monri internet servisa za placanje.

Prodavač ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije.

Kupac je sam odgovoran za pristup svom sistemu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i šifri. Kupac garantuje za tačnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Prodavaču odgovara za štetu nastalu zbog netačnih odnosno neistinitih podataka.

Rok isporuke:

Rok isporuke iznosi najviše (5) pet radnih dana od dana potvrde narudžbe.

Izuzetno, rok se može saglasno produžiti u slučaju da nema proizvoda na lageru ili u slučaju događaja koji Prodavač nije mogao predvidjeti niti spriječiti.

U slučaju da Prodavač iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti proizvod(e), dužan je odmah o tome informisati Kupca i vratiti mu novac u roku od 15 (petnaest) dana od dana slanja obavijesti o nemogućnosti isporuke.

Dostava:

Dostava se vrši isključivo na području BiH.

Dostava proizvoda putem brze pošte se vrši isključivo radnim danom.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekat, kuću ili zgradu, odnosno poslovni objekat na ugovorenoj adresi koju kupac navede u narudžbi a do koje je moguće doći sa javno prometne površine prevoznim sredstvom (kamion, kombi). Ukoliko nije moguće pristupiti do naznačene adrese, dostava će se izvršiti do najbližeg istovarnog mjesta koji je prethodno dogovoren sa Kupcem.

Dostava ne uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore.

Kupac se obavještava o tačnom datumu dostave.

Na sam dan dogovorene dostave, Kupca će kontaktirati uposlenik Dostavljača radi najave dolaska.

Neuspjela dostava / primopredaja:

U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac lično ili druga punoljetna osoba koju je Kupac ovlastio za prijem, ili ako odbiju prijem proizvoda, Dostavljač će proizvod vratiti Prodavaču na njegovu adresu i ispostaviti mu račun.

Prodavač će odmah, a najkasnije u zakonskom roku od 15 dana, vratiti cijenu umanjenu za efektivan trošak transporta koji je platio Dostavljaču prema ispostavljenom računu.

Prodavac nije odgovoran ukoliko Kupac propusti preuzeti proizvod, a uredno je obaviješten o dostavi proizvoda.

Primopredaja proizvoda i original fiskalnog računa:

Primopredaja proizvoda se vrši u ugovorenom terminu, na ugovorenoj adresi potpisivanjem otpremnice i tom prilikom Kupac preuzima proizvod sa svom pratećom dokumentacijom (deklaracija, uputstvo za upotrebu itd.).

Tom prilikom Kupac preuzima i fiskalni račun koji potpisan vraća Prodavaču u jednom primjerku putem Dostavljača.

Kupac je dužan pregledati proizvod i ne preuzimati ga u slučaju oštećenja ambalaže, u suprotnom, se smatra da je proizvod preuzet neoštećen s neoštećenom ambalažom.

Ugovor, mjesto i datum zaključenja ugovora:

Ugovor je zaključen u Sarajevu, na dan kada Kupac zaprimi potvrdu narudžbe u skladu sa ovim Općim uslovima poslovanja.

Trajanje ugovora:

Ugovor zaključen između Prodavača i Kupca je jednokratan i prestaje ispunjenjem ugovora, odustajanjem od ugovora, ili raskidom ugovora u cjelosti ili djelimično.

Ispunjenje ugovora:

Ugovor se smatra ispunjenim urednom isporukom proizvoda i plaćanjem cijene za isporučeni proizvod pod ugovorenim uslovima.

Raskid ugovora zbog neispunjenja:

Kupac ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovora od strane Prodavača što podrazumijeva da Prodavač nije u ugovorenom roku ili naknadno dogovorenom roku izvršio isporuku naručenog proizvoda, ako proizvod nema ugovorena svojstva i odlike, ne odgovara naručenom modelu ili specifikaciji pod uslovom, da je odmah, a najkasnije u zakonskom roku od 7 (sedam) dana dostavio reklamaciju Prodavaču odnosno da je ostavio Prodavaču naknadni rok za ispunjenje ugovora.

Raskid ugovora zbog djelimičnog nedostatka:

Kupac ne može raskinuti ugovor niti mogu nastupiti posljedice raskida ugovora (vraćanje proizvoda i vraćanje cijene) ukoliko je nedostatak neznatan ili ako samo dio isporučenog proizvoda ima nedostatak.

Kupac može raskinuti ugovor i u slučaju djelimičnog nedostatka na proizvodu pod uslovom da je Prodavača obavijestio o djelimičnom nedostatku i da mu je ostavio primjeren rok za uklanjanje nedostataka, osim ako iz okolnosti konkretnog slučaja očigledno proizilazi da Prodavač neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, ili ako je Prodavač izjavio da neće ispuniti ugovor.

Raskid ugovora po zakonu

Ugovor se raskida po samom zakonu, ako Prodavač ne ispuni ugovor u cjelosti ili djelimično ni u naknadno ostavljenom roku, osim ako kupac bez odlaganja izjavi da

Mjerodavno pravo i nadležni sud

Ovi Opći uslovi sačinjeni su u skladu sa trgovačkim propisima i Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o obligacionim odnosima  i drugim propisima Bosne i Hercegovine.

Prodavač i Kupac će nastojati sve sporove rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnosti suda u Sarajevu u ovoj elektronskoj formi te i u pisanoj formi prilikom preuzimanja proizvoda.

Završne odredbe

Sa korištenjem Online dućana i izvršenom kupovinom smatra se da je kupac u cjelosti upoznat sa internim pravilima Online kupovine.